Woldehagen: Bortgjemt og glemt kulturminne – midt i Son sentrum

 
 
Artikkel publisert mai 2009 (Tekst og foto: Svein-H. Strand)
 
EKSTRABILDET: To kvinner sittende foran Woldedammen, som lå omtrent der lekeplassen ved gamle Son skole lå. (LM Arkivfoto)
 
 
Det er kulturminneår i år – en anledning for blant annet å gi oppmerksomhet til de mer og mindre glemte kulturminner rundt om i lokalsamfunnene. Et slikt kulturminne finnes midt i Son sentrum – og endatil på kommunal grunn regulert til fritidsformål. Nemlig restene etter den terrasserte Woldehagen nedenfor lekeplassen ved gamle Son skole.
 

♦ “De hengende hager”, som gamle soninger kalte anlegget fram til vår tid, ble anlagt av den velstående familien Wold som eide både den fredede Stoltenberggården rett nedenfor hageanlegget, og nabogården Woldegården.

♦ Det skal visstnok ikke finnes bilder av “De hengende hager”, men soninger som nå er gått bort sa at det gikk gjetord om hvor fint anlegg dette var, etter lokale forhold.

FIKK VANN FRA WOLDEDAMMEN
Anlegget var terrassert med grov stein for å holde jord og planter på plass i det skrånende terrenget med fjellgrunn.

Ikke bare vokste det fine, tilpassede planter i terrassebedene – en særdeles gunstig beliggenhet rett under den daværende Woldedammen gjorde at det alltid kunne sildre vann ned til hageanlegget. Vannet ble angivelig ført i renner ned til de enkelte terrassene.

♦ Det er usikkert nøyaktig hvor mange terrasser anlegget besto av, men i dag er det synlige rester etter i alle fall tre av dem. De to som er best synlig er vist på bildene. Men litt nedenfor og bortenfor gjemmer det seg trolig flere terrasser i et buskas som er blitt svært tett de siste ti-femten årene.

RESTAURERING MULIG?
Er det så muligheter til å få dette kulturminnet restaurert? Det er et spørsmål som Lokalmagasinet.no vil prøve å få svar på, både hos fylkeskommunen og i Vestby kommune.

Først må det selvsagt undersøkes og vurderes nøye av fagfolk, som ledd i en ren registrering. Deretter må store deler av terrenget på hele tomta renses for ville og tildels skjemmende vekster noe som bør gjøres i alle fall. Dette ikke minst fordi det høye ugresset utgjør en brannfare for de gamle bygningene nedenfor, etter hvert som det gror til og blir tørt utover sommeren. På gangstia like ved går mange og røyker etter avsluttet uteliv om nettene i sommermånedene.

I tillegg til anledningen som Kulturminneåret gir, er det aktuelt å se på dette kulturminnet i sammenheng med etterbruken av den nedlagte Son skole “med tilbehør”. Det vil si en tom vertikaldelt bolig og en romslig lekeplass – der det altså lå en stor dam før skoleanlegget ble til. En dam med fisk midt i Son sentrum!

Anlegget står på programmet for en aldri så liten Son-befaring som Lokalmagasinet.no skal ha med ordfører John A. Ødbehr med det første. Og så får vi se hva det er mulig å få til. 

Hits: 221