Hjemmet med de mange navn

 

 

Av Odd Thoralf Holter – Vestby Avis 9. mai 1975

Møllergården – ja, det er den bygningen son nå heter Son aldershjem eller Son og omegns sjømanns- og gamlehjem eller Son pleiehjem eller «Kaja Hansens Minde.» Nå sist også kalt Son hvilehjem. (Kjært barn, ja – hvilket er nå egentlig det rette?)

OVERTOLLBETJENT A.N. MØLLER

Men i siste halvdel av forrige hundreåret og de to første decennier av dette, var det altså Møllergården som var navnet. Og det var overtollbetjent A.N. Møller som var opphav til det. Han residerte nemlig i dette gamle, ærverdige huset, som skal ha vært herskapelig innredet og som hadde så stor, vakker have langs med åsen. (Denne åsen – Mølleråsen – har vel også sitt navn etter overbetjenten), Før Møllers tid var var det en gammel galeas-skipper som eide gården.

Overbetjenten skal ha vært en meget statelig person. Gjennom byens gater beveget han seg med avmålte skritt, alltid i full uniform, vennlig og pratsom. Han døde i Son 1873 og ble begravet i Kristiania. Fra 1847 til 1865 var han stedets ordfører, og dermed også den siste ordfører i “unionen” med Hølen. (Son og Hølen inngikk nemlig en slags «forening» omkring midten av forrige hundreåret, da kommunene hadde felles formannskap i perioden 1837-1847).

KAJA HANSEN

Bygningen av i dag ser jo noe annerledes ut enn gården på dette fotoet fra ca. 1920. Med sin restaurering om ominnredning med sine mange arker på taket og med sin utvidelse mot vest, er det blitt et helt annet hus – et særpreget og vakkert aldershjem. Over hovedinngangen står det med store bokstaver: “Kaja Hansens Minde”.

Og denne Kaja Hansen fortjener sannelig å minnes. I første rekke er det henne som skal ha æren for at alderhjemmet i Son ble til virkelighet. I mange år arbeidet hun iherdig for denne tanken. Som takk for sin innsats fikk hun bo på hjemmet til sin død i 1935. Og på sin 60-årsdag to år tidligere ble hun hedret med Kongens fortjenestemedalje i sølv.

FRED OLSEN

Det var i 1914 hun begynte sitt arbeide. Ti år senere var det blitt samlet inn så mye penger ved tilstelninger og gaver – bl.a. ga skipreder Fred Olsen en større pengegave – at Møllergården kunne kjøpes av et konkursbo.

Og den 27. juni 1925 kunne “Soon og omegns sjømanns- og gamlehjem” innvies. Så hjemmet med de mange navn kan altså i år feire 50 års jubileum.

 

Tilrettelagt av Are Strand, november 2019

Hits: 151