Aktualiteter, notiser, videoer

–Måne over fjelltopp; foto Øyvinn Hjorthen, Info Helgeland.
TIL ORIENTERING: Vi har kalt dette for Åpningsside selv om det nå i oppbyggingen er en annen side, en forside, som kommer opp først på den midlertidige adressen. Den endelige løsning vil bli satt opp i samarbeid med leverandøren.  Red.
LM på WordPress i Fase 2 Lokalmagasinets publiseringsløsning på WordPress-plattform skal snarest mulig opp å stå som hovedside for domenet http://www.lokalmagasinet.no. I en overgangsfasen brukes den som hjelpeside for den overlastede publisereren som nå er koplet til domenet. LM på WP skal nå i Fase 2 også brukes til å prøve ut noen av de mange variantene av nyhets- og artikkelsystem som det er mulig å bruke på dette nye publiseringsmediet. Tilgangen for leserne blir i denne fasen via lenker i overskrifter på den gamle publisereren. Sluttarbeid med Fase 2 pågår nå. Blant annet arbeides det med å finne passende eksponeringsflater for våre reklamekunder. Et annet viktig delmål er å få gjort full bruk av mulighetene om ligger i de såkalte widgets (høyre spalte og horisontale widgets i bunnen av designet). Her er det også mulig å “strømme” stoff fra andre kilder, blant annet fra Facebook.

Hits: 86