‒ BRON SER LITT SPINKEL UT! FOTO: Sturla Strand, fra et postkort. En beretning fra 1978, da det var 100 år siden Oscar II kom med tog fra Moss for å inspisere jernbaneviadukten i Hølen.   Hølen hadde stått rent …

Read more