Litt fra Trangviksposten

 

Her er redaktør Syvertsen, tegnet av selveste Theodor Kittelsen. (Fra no.wikipedia.)

Nøie Avskrift for Lokalmagasinet.no; fra Trangviksposten, 15. Årgang, No. 81, Lørdag 18de November.

 

RYKTET HOLDER SIG VIRKELIG
om den nye Konkurrent, som skulde opstaa her i Trangvik overfor vort Blad; ja det har endog tiltaget herved, at en vis Person her paa Stedet er sat i Forbindelse dermed, og det forlyder, at det nye blad skal iføre sig den flotte Tittel af “Trangvigs Tidende”; dette har da Folkevittigheten øieblikkelig omdøbt til “Trangviks Lidende”, og vi er opriktig talt aldeles enig deri; thi det skal nok vilje sig, at vi heldigvis endnu ikke er kommen faa langt ned her paa vort Sted, at vi har Brug for den Slags Organer, endelig støtte dem ved at abonnere og under ingen Betingelse avertere deri, for herved at bortkaste Penge til ingen Verdens Nytte, men bare støtte en usund Spekkulation.

Det Navn her paa Stedet, som endvidere er sat i Forbindelse dermed, er altfor velkjendt til, at alle ikke straks skulde skjønne, hvem det er; men til denne Person vil vi kun sige, at den vrede Insender af forskjellige Indserater i vort Blad jo heller burde spaaret paa sine Produkter, indtil han fik istand sit eget Organ, saa han kunde brugt al sin Pølsemad til at stappe i den Lidende’s slakke Spalter.  

Dagen er for os personlig selvfølgelig aldeles ligegyldig; vi vil kun raabe et alvorligt Varsko til vort Steds aktede og rettænkende Indvaanere, især Kjøbmænd og Handlende, nu mens der ennu er Tid.

STORT BAL
vil blive avholdt av Gang- og Danseforeningen paa førstkommende Søndag Aften paa Haakonsen-Salen. Det vil bli et mere end alminnelig flot Bal, hvorfor det ogsaa nøie vil paasees, at kun dannede Mennesker denne Gang faar Adgang, saavel Damer som Herrer; og Direktionen har forbeholdt sig at faa sætte paa Dør alle og enhver, som ikke opfører sig ordentlig, hvad enten det er en Kavaler eller Dame, og uten at faa Billetpengene tilbake, som man var dum nok til at gjøre forrige Gang overfor flere av de udviste. Derved vil det hele Bal blive meget stiligere og penere.

Spetakler vil altsaa ikke taales; for Eksempel er det ogsaa bestemt at det er forbudt at Danse Solodanse av noen enkelt Person, Dame eller Herre, og man har ikke Lov til at laase igjen nogen av Dørene til Sideværelserne; dette er jo ogsaa aldeles rimeligt.
  
Øl, Brus, Frukt og Wienerbrød er at faa tilkjøbs under Ballet; andre Drikkevarer bør man altsaa selv tage med.  

Lad nu dette bli et pent og flott Bal! Man bør tage Handsker paa sig, saavidt som det er muligt; og de, som har Snip- eller Livkjole, kommer forhaabentlig deri, det gjør det hele flottere og festligere. Musikken har nu instuderet flere nye rigtig kvikke og støe Dansemelodier til dette Bal. 

Hits: 83