Mens vi ikke skriver under…

BILDENE: Øverst en politibil på hastig besøk i Son.

Nedenfor: Først en koselig blokk-bebyggelse på Son Havn Nord. Så fra et kjent demonstrasjonstog, der Petter Olsen gikk i front.

(LM arkivfoto, alt sammen.)

Publisert 11.02.08, senere språklig revidert. Noen ord mens vi IKKE skriver under på Ragnhild Bogstrands protestaksjon mot å nedlegge lensmannskontoret. Til fordel for en moderne politistasjon i Drøbak. Med muligheter for å bygge et bredt kompetansemiljø, ikke minst i forhold til forebyggende politiarbeid:

De patetiske og dypt konservative lokalpolitikerne våre! Hvor dystert uegnede de ofte virker å være som deltakere i prosesser der viktige samfunnsoppgaver står på dagsordenen ja dét står for tiden klarest fram for våre øyne og vår forstand når vi sammenstiller noen lokale vedtak. Se bare her:

KJØPER lokaler til et polutsalg i Vestby sentrum.

UTSETTER å skaffe lokaler til den store nasjonale velferdsreformen NAV. Sånn at etableringen i Vestby blir utsatt på ubestemt tid! Et uforglemmelig lokalt bidrag til det forpliktende nasjonale partnerskap mellom stat og kommuner.

OG PROTESTERER altså på en høyst tiltrengt modernisering av politiarbeidet og kontor-organiseringen i regionen. Med den tanke å få mest mulig ut av hver krone i et for snaut budsjett.

TIDLIGERE klarte de å vandalisere den nordligste delen av Son ved å godkjenne og tildels, sammen med administra-sjonen, lovprise – som om de skulle vært kjøpt og betalt, noe de beviselig ikke var – en blokkbebyggelse. En som i virkeligheten er en ubegripelig arkitektonisk katastrofe der den står, visuelt brekende og mentalt surrealistisk, og signaliserer til både voksne og barn hva som kan få passere lokalt.

Men er det ikke noe som heter miljøkriminalitet da, pappa?

– Jo, men dette er lovlig skjønner du, gutten min. Det er politikk, og ikke mas mer om dette nå, er du snill; vi er jo snart på hytta, og der er det flott, ennå.

OG: Den ubehjelpelige tomhet og stillhet der Coops kassaapparater skulle gått varme! Alt dette finnes på Son Havn Nord.

For sterke ord? Ta dere en tur selv! Eller to. En på dagtid og en på kveldstid. Busser kan settes opp fra Vestby sentrum. Så får også folk der som synes soningene bare klager, se selv hvordan politikerne egentig har herpet det til.

NÅR er det valg igjen? Og skal vi ikke gå i tog igjen snart? MOT “Kiwi-Huitfeldt-reguleringen”. Og FOR gangvei forbi fiskemottaket. Eller var det MOT?

Det som er sikkert, er at Petter Olsen ikke kommer denne gang.

Men kanskje broder Fred, han som har gått i 1. mai-tog nede på Sørlandet engang? Han fikk jo ikke Laksa-byen sin; drømmen om en speiling av Son på den andre siden av Sonskilen. Freds hildring, så å si.

Der sa politikerne nei, merkelig nok. Og nå er det nye politikere, i alle fall er noen av dem det, og på tide å ta planene fram igjen. For nå kommer golfbanen. Som Fred selv ga opp. Hmm…

Skal vi flytte til Alicante, dere? Eller Altea, som er siste skrik nu. I ordentlige gamle byer sørpå, der vi liker oss så godt, der klarer de seg forresten utmerket uten å etablere promenader forbi trange gatepartier og luktfulle fiskemottak ved bryggekanten.

Det er derfor vi kaller sånne steder pittoreske. Derfor er det! Bare spør kultursjef Birger Hekkelstrand. Han har vært både her og der.

Ha en fin uke i forvirringens tegn!

ooopserver
Ser, hører og skriver

Hits: 72