“Grunnstein” nedlagt for apotekets nybygg

(Reportasje: Svein-H. Strand og Sturla Strand, foto) Høsten er kommet, og de ansatte ved Apoteket i Son og Son Apoteklab i kjelleretasjen kan glede seg over at “grunnsteinen” er lagt ned for det lenge planlagte tilbygget på vestsiden av Huitfeldtgården. (Rødfarget på arkitekttegningen ovenfor.) Ikke sånn at det fra nå av skal pågå kontinuerlig byggearbeid. Likevel er det mer enn en symbolsk hendelse for de berørte.

Apoteker Are Egeland kan nemlig fortelle til Lokalmagasinet.no at en lang og grundig behandling av byggesaken er vellykket “stemplet ut” i Vestby kommune. Byggetillatelsen kom atskillig før høsten. Forarbeidene Egeland viser fram på bildet her, kan kanskje regnes som en byggeteknisk test.

For her, relativt tett ved den gamle bygningskroppen og tildels i kontakt, som tegningen over viser, er det litt av hvert en må forholde seg til.

Egeland anslår at byggearbeidene vil kunne være avsluttet om et års tid fra nå av. Det passer fint inn i ulike grep som må gjøres innomhus i Huitfeldtgården. Først og fremst i laboratoriet.

Blant annet og ikke minst, så skal produksjonen oppgraderes med en ny blandemaskin for salver og kremer. Denne skal avløse en 50 år gammel maskin som putrer og går greit nok, men som ikke kan måle seg helt med den nye. Og da snakker vi også om kvalitet på det som kommer ut.

Apoteker Egeland viser fram den gamle, helmekaniske blandemaskinen som etter hvert skal få avløsning i laboratoriet. Kommer den i produksjon igjen? Hvem vet. Maskinen skal i alle fall tilbringe pensjonisttiden i Son Apoteklab, gjerne synlig uten at apotekeren har planer om noe museum i det små. 

– Kvalitetsforbedringen gjelder helt ned til partikkelnivå. Dette vil det bli mulig å styre på den nye maskinen, understreker Egeland, som i bedriften med åtte fast ansatte også er laboratoriesjef, med tilhørende arbeidsoppgaver og ansvar.

Apotekere er nå også Lisa Hassel og Inge Valle Tangen, medeier i aksjeselskapet sammen med Egeland.

Og for å være konkret til produktsiden av saken, så snakker vi om klassikeren Svanens Vitaminkrem som Son Apoteklab for noen år siden overtok produksjonsrettighetene til. Litt senere kom Dr Skjelbreds Barnesalve i ny produksjon her, også nå med med Egeland som initiativtaker.

Det var et aldri så lite skup da apoteker Are Egeland sikret seg produksjonsrettighetene til Svanens Vitaminkrem, og senere Dr. Skjelbreds Barnesalve. Produktplakaten har en framtredende plass i apoteklokalene i Huitfeldgården i Son.

Hits: 167