Supert filmintervju med Sons eneste gjenlevende yrkesfisker

Hits: 81