Tungt teknisk problem på “gamle LM”

Vi har fått en uopprettelig skade for modulen som styrer midtfeltet på LMs gamle og overbelastede publiserer.

Kortversjonen om er at hver nye artikkel vi legger ut på den faste forsidetoppen – og litt til – forsvinner ved den neste publiseringen. Enten det er sånn eller sånn, så har vi en situasjon som krever radikale grep.

Vi starter med å legge ut viktige notiser i den friske høyrespalta. I frisk tilstand er også “magasinmodulen”, altså innsidene. Det samme gjelder den opprinnelige nyhetsmodulen som nå nyttes som arkiv for korte saker. En avløserforside er nå opprettet på en av innsidene. Der har vi i første omgang fått på plass de viktigste sakene som vi mistet i kollapsen 21. og 22. april.

Men i bakhånd har vi heldigvis “nye LM” på WordPress. Desto mer haster det med å få den opp å gå som åpningsside for domenet, med nyheter og ikke bare “medbrakt” og nypublisert historske stoff som har vært publisert gjennom lengre tid, både for å ha et greit startarkiv og for å venne oss til en publiserer sm er radikalt annerledes enn den gamle.

Red.

Hits: 144