“Oppslagsverk” og referansepunkt

Tett dekning av hendelser i det nære, som her fra gjenoppføringen av Soonspillet, er en av grunnene til den sammenhengende økning i “opplaget” som Lokalmagasinet.no har hatt siden den beskjedne starten i desember 2002. Med et arkiv som nå omfatter over 8000 sider, er nettstedet også blitt et stort og viktig “oppslagsverk” og referansepunkt, også utover det primære dekningsområdet. (LM-foto: Svein-H. Strand)

Hits: 207