Skuta er fra ca 1650 – tømmeret mye eldre!

Publisert 15.02.2012 (Reporter Svein-H. Strand) Aldersmålingene er klare – og Hollenderstaden Son blir en attraksjon rikere: Skuta som er avdekket i strandkanten på Laksa er fra ca 1650 – og tømmeret den er bygget av, er enda eldre: Det er hugget i Norge på begynnelsen av 1500-tallet! Hva som skal gjøres med funnet er ennå ikke klart, men skipsfunn (vrak, vrakdeler, last) er automatisk fredet etter Kulturminneloven.

På bildet som er tatt ved seilskutevraket for to år siden forklarer den nå avdøde Arne R. Johansen hvordan man bygget trebåter i hans dager som båtbygger ved Soon slip og Baatbyggeri. Driftsbestyrer ved Laksa gård, Roy Tore Svartholt, følger ivrig med. (Foto: Reidar Johansen)

– Jørgen Johannessen fra Sjøfartsmuseet ringte meg nettopp og overbrakte det glade budskap.

Det forteller en opprømt varsler av funnet, Sons lokale skipshistoriker Reidar Johansen til Lokalmagasinet.no onsdag ettermiddag.

– Johannessen forklarte at det manglet noen av de ytterste årringene, slik at vraket er noen år yngre enn 1650, men ikke mye. Litt uvanlig med spanter i furu, men det var det. Det lukta feit, fin furu da vi skar i det! Tømmeret er hugget i Norge på begynnelsen av 1500-tallet. Her har vi med et skutevrak fra den første seilskutetiden i Son å gjøre, sier Reidar Johansen og smiler fra øre til øre.

Den gledelige meldingen er desto større for varsleren fordi han selv mente vraket ikke var eldre enn fra 1800-tallet. 

Hits: 91